RSS-flöde
Kunskapsdatabas : Frågor och svar > Abonnemang
       
[1] Det går bra att överlåta ditt abonnemang och utrustning till en annan person. För detta krävs ett skriftligt eller muntligt godkännande från båda parter. Kontakta vår butik för överlåtelse eller om du behöver mer information. Links: ------ [1] http:...
[1] Din e-postadress avslutas i samband med att bredbandsabonnemanget avslutas. Om du önskar behålla e-postadressen går det bra och då mot en kostnad av 30 kr/mån. Links: ------ [1] http://www.t3.se/privat/kundservice/fraagor-svar/bredband/abonnem...
[1] Det går bra att byta hastighet. Vid en uppgradering av ditt abonnemang kan vi göra det inom 1-2 arbetsdagar om så önskas . Vid en nedgradering av ditt abonnemang görs det mot en ev aktuell uppsägningstid /fakturaperiod. Links: ------ [1] ht...
[1] Ja, i de flesta fall kan du frysa ditt abonnemang. Kontakta vår butik, om du vill frysa dian tjänster vid BDTV Som längst kan du frysa abonnemanget i tre månader. Links: ------ [1] http://www.t3.se/privat/kundservice/fraagor-svar/bredband/abonnemang...
[1] VI TILLMPAR S LNG DET R MJLIGT *, INGEN BINDNINGSTID. Detta gäller Tv och internetabonnemang. Vi har en faktura period och abonnemangsperiod, som vi däremot tillämpar. _Detta innebär för er att:_ _Då ni avslutar ert abonnemang, så blir a...
Uppsägning skall ske innan nästa kommande kalendermånad med 1 månads uppsägningstid för respektive part om inget annat avtalats. exempelvis: uppsägning 15/3, då debiteras ni 16/3-31/3 och hela April.
[1]Om du önskar avsluta ditt abonnemang kan du kontakta vår kundservice via telefon 0921- 52100 eller vår kundportal Links: ------ [1] http://www.t3.se/privat/kundservice/fraagor-svar/bredband/abonnemang/#1418
Help Desk Software by Kayako Resolve